Sprememba videza sims 3

Poleg bli¾ajoèe se pomladi veliko ljudi pozna spremembe, ki pogosto vplivajo na zunanji videz. Tudi majhne spremembe dobro vplivajo na va¹e dobro poèutje in samospo¹tovanje, zato se je vredno odloèiti o njih. Preobrazba lahko vkljuèuje barvo las, ostre reze ali zelo raz¹irjene raz¹iritve las. Naravni lasje, ker niso vedno videti popolni. Zaradi neustrezne oskrbe, pogostih kozmetiènih posegov ali barvanja se ustavijo redki, dolgoèasni, stari in krhki.

Naravna rast dlak je dolgotrajen proces, le da lahko uèinek dolgih, zdravih in moènih las ohranimo le v nekaj urah, zahvaljujoè slogu njihovega podalj¹anja. Med drugim lahko razlikujemo med keratin in microring tehnikami. Kak¹ne so razlike med obema postopkoma? Podalj¹evanje las z metodo keratina raèuna na povezovanje pramenov, ki so zakljuèeni z keratinskimi luskami z naravnimi lasmi. Poleg tega je keratin, ki ga vna¹amo v lupino, verjetno vzet tudi za krhke, suhe ali po¹kodovane lase, ker ima regenerativne lastnosti. Vendar pa se pritrditev pramenov las z mikroringom izvede z majhnimi kovinskimi obroèki. Obe tehniki dobro delata, vendar sta namenjeni ¾enskam, ki so v samo nekaj urah naèrtovale nakup lepe, modne in popolnoma nove prièeske.

Teèaj za predzdravljenje las je snov, ko gre za profesionalno zdravljenje. Uporabljajo se lahko tako stilisti frizur, kot tudi make-up umetnikov, ki so odvisni od raz¹iritve njihove sposobnosti za zagotavljanje storitev ali ljudi, ki ustvarjajo zgoraj navedeno dejanje z drugaèno kariero. Poleg praktiènega dela je treba razpravljati tudi o vpra¹anjih, ki delujejo pravilno pripravljene nasvete za mikroninke in keratin, strukturo las, naèrt in vrsto naravnih las, druge oblike podalj¹anja in zgo¹èevanja las ter zahteve in kontraindikacije za obravnavano operacijo.Teoretièni del nas bo obogatil s potrebno ozave¹èenostjo in nasveti iz ustrezno pripravljenega mesta funkcije in naroènika, podrobnega podalj¹anja sadja in las, poteka zdravljenja in ustrezne nege pritrjenih las, vkljuèno z njihovim prina¹anjem.