Slicer z lidlo

Pogosto vidimo rezalce z rezalniki, v katerih se meso in sir napajata. Èeprav so predvsem gospodinjstva rezalniki na voljo za vsakodnevno uporabo. Èarovnik za rezanje pa obstaja naprava, ki se uporablja predvsem v gastronomiji v tovarnah. Stro¹ki veè sto ali celo tisoè dobrih kosov na rezalniku za mnoge ljudi so verjetno previsoki, da bi si lahko privo¹èili, da bi jih kupili doma, samo da bi na dan odrekli nekaj rezin ¹unke.

https://neoproduct.eu/si/motion-free-edinstven-balzam-za-skupne-tezave/

Za bogastvo v poslu, zahvaljujoè rezalnikom, lahko kupimo narezke narezane na preproste, tanke rezine, ki nam omogoèajo vsakodnevne zajtrke ali celo nove jedi s hladnim mesom in sirom, narezanim na tanke rezine. Èe vodimo podjetje, v katerem je meso dobavljeno po te¾i, je nakup rezalnika snov - danes veliko kupcev ne kupuje klobase ali sira v kosu, seveda iz zgoraj navedenih razlogov - veliko jih je la¾je in la¾je kupiti ¾e narejene, kot da bi jih kupili ¾e na rezanje, kot da bi jih kupili ¾e v rezino njegove uporabe.

Slicerji, ki so na voljo v prodaji, so jedi tako visoke vrednosti, namenjene enostavnemu in natanènemu rezanju mesa v majhne rezine, zahvaljujoè zelo jasnim in ¾e premikajoèim se rezilom. Èe ¾elite zagnati rezalnike, morate le vklopiti gumb, njegova uporaba pa je zdru¾ena s tveganjem po¹kodbe roke, zato jo je treba porabiti ¹ele po treningu in z veliko previdnostjo. Èe pa po drugi strani sprejmemo vse varnostne ukrepe, lahko to opremo uporabljamo celo dolga leta brez najmanj¹ega rana na prstu. Slicerji se obièajno obraèajo v skladi¹èih, pa tudi v restavracijah, hotelih, podjetjih, ki proizvajajo udobne izdelke, gostinska podjetja tudi v moèi novih krajev. Poleg rezalnika za hladne meso in sire, lahko ¹e vedno kupimo kos kruha, ki se ne uporablja v pekarnah, temveè tudi na domaèih poljih. Na primer, kjer ¾elite kupiti kruh v vseh nerafiniranih kruhih ali sami peèete kruh, je tak rezalnik zelo uporaben, saj je rezanje toplega kruha z no¾em zapleteno.