Poljska kuhinja peeenke

Na¹a kuhinja ni ena najmanj¹ih, zato je preveè stvar velikega ¹tevila mesa, ki ga najdemo v njej. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Priprava telesa ni najla¾ja naloga. Vsekakor je vsakdo naletel na truplo ali trdo. V kateri koli kuhinji naj bi na¹li predmet, ki nas bo za¹èitil pred kulinariènimi mishaps mesa - drobilnik na telo. Ponavadi spo¹tuje veè ducatov majhnih rezil, ki so vgrajeni drug ob drugem. Ta pripomoèek se uporablja za dobro prebijanje mesa, brez drobljenja kit. Idealno za vse vrste zrezkov in zrezkov. No¾i, s katerimi je opremljena telesna drobilnica, morajo biti izdelani iz nerjaveèega jekla - ne le zaradi trajnosti izdelka, ampak tudi zaradi higiene in funkcionalnosti. Vse ostalo ohi¹je je obièajno narejeno iz plastike. Meso, ki je bilo raz¾vrkljano z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, kar nam omogoèa, da po peèenju dobimo tudi soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave poteka enakomerno in zelo hitro. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Lahko pa imamo tudi tiste zaèimbe, ki so posipale meso, ki so vstopile v njene globine, kar bo prispevalo k neusklajenemu okusu mesa. Mesna drobilnik je prva alternativa klasiènemu pestilu. Postopek priprave mesa poteka ne le bolj uèinkovito, temveè tudi bolj tiho. Za uporabnike stavb je to velik prihranek energije. Drobilnik, majhna velikost je zelo uèinkovita, prav tako je zelo moèna, da se opere pod vroèo vodo, vendar ni vse mogoèe dati v pomivalni stroj. V tem naèrtu se je vredno nauèiti priroènika z navodili. Roèno pranje ogla¹a previdnost - rezila nas lahko preprosto re¾ejo! Drobilnik telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, toda te ¾enske in ¾enske doma, ki vedo, da bomo z lastno metodo pripravili mehko in soèno meso.