Normah kazenskega procesnega prava

Prihodnji èasi, v katerih je pravna norma potrebna za finanène obroke. To so elektronske kamere, ljudje registrirajo prodajo in zneske davka, ki jih je treba plaèati na drobno. Za svojo krivdo je podjetnik kaznovan z visoko finanèno kaznijo, ki oèitno presega njegov vpliv. Nihèe ne ¾eli nadzorovati tveganja in globe.Pogosto se zdi, da opravljeno gospodarsko delo obstaja na zelo majhnem obmoèju. Podjetnik razpolaga s svojimi izdelki v gradbeni¹tvu, trgovina pa jih veèinoma skladi¹èi, edini nezaseden prostor, kjer je miza. Finanène naprave so zato enako dragocene, èe gre za trgovino z velikim poslovnim prostorom.Nasprotno, to ne velja za ljudi, ki delajo v tleh. Te¾ko si je predstavljati, da se prodajalec premika z okornim blagajnikom in vsemi potrebnimi pripomoèki za servisiranje. Uporabne so na kvadratnih prenosnih fiskalnih napravah. So majhne velikosti, zmogljive baterije in brez te¾av. Oblika spominja na terminale za plaèevanje s plaèilno kartico. Zaradi njih so odlièen pristop k delu na tem podroèju, in na primer, ko smo neposredno zavezani, da gremo k prejemniku.Za nekatere prejemnike so pomembne tudi blagajne, ne le za lastnike. Zahvaljujoè blagajni¹ki blagajni, ki je izdana, je prejemnik prilo¾nost, da se prito¾i s plaèano storitvijo. Konec koncev je ta potrdilo edini dokaz na¹ega nakupa. To je tudi potrdilo, da delodajalec opravlja pravno delo in davek na ponudbo sadja in storitev. Ko pride do dogodka, da je blagajna v butiku odklopljena ali neaktivna, lahko prijavimo v pisarno, ki bo ustrezno ukrepala proti lastniku. Nato mu grozi visoka globa in pogosto celo na sodi¹èu.Registrske blagajne podpirajo tudi podjetnike pri spremljanju financ v podjetju. Ob koncu vsakega dne se natisne dnevno poroèilo, za uèinek meseca pa lahko natisnemo celotno izjavo, ki nam bo pokazala, koliko so na¹i prihodki. Zahvaljujoè temu lahko prosto preverjamo, ali kdo od gostov krade svoj denar ali pa je, ali je njihova trgovina dobra.

Rezervni deli za fiskalne valute