Izpis raeuna

Znano je, da tudi majhne velike kolièine denarja niso razdeljene samo po velikosti. Za koga so torej namenjene majhne blagajne in za koga so pomembne? Kaj se med seboj razlikujejo?

http://si.healthymode.eu/member-xxl-ucinkovito-povecajte-svojo-moskost/

Znano je, da je v ni¾jih stvareh te¾je postaviti nekaj specializirane programske opreme, zato so zaradi dolgih zneskov, kot so raèunalni¹ki, majhne blagajne manj funkcionalne. Na ¾alost lahko sprejmejo ¹tevilne vrste ponudb. Zato so namenjeni zaposlenim, katerih èlanki o ponudbi in pomoèi niso zelo diferencirani in se vsebina raèunov pogosto ponavlja. Ja, prva razlika je v spominu naprave.Preostali del majhnih finanènih zneskov nima veliko prostora, nekateri so tako nizki, da se prilegajo v kovèku ali torbici. Torej je sestavljen iz njihove uporabe. Pogosto se igrajo, da so aktivni v regiji ali v tovarnah, kjer je uporabna povr¹ina majhna. Da bi na primer kupili raèunalni¹ke blagajne, bi ¾eleli imeti potrebno mesto za njih. Izdelani so iz raèunalnika, monitorja in fiskalnega tiskalnika. Ja, mislim, da ni pomembno, da jih postavimo kjerkoli.Najmanj¹e blagajne, tj. Prenosne, imajo veliko izku¹enj pri baterijah, zato jih lahko sprejemate veè ur brez elektrike. Tudi bolj priljubljeni pogosto zahtevajo stalno povezavo s kontaktom. Poleg tega so precej debelej¹i in jih vleèenje iz okolja v okolje lahko pripelje do ¹tevilnih te¾av. Da, to pogosto preureditev je lahko problem. Manj¹e se dodatno prilagajajo.Kljub ¹tevilnim prednostim majhnih fiskalnih zneskov v smislu funkcionalnosti ne morejo ustrezati tistim, ki so bolj zdravi. Ne uporabljajo dodatnega dela, kot je mo¾nost popravila potrdila pred tiskanjem ali neposrednega izpisa raèuna z DDV. v naslednjem delu je manj¹a funkcionalnost omejena z bolj naravno podporo. Znano je, da je veliko dodatnega dela, veè gumbov, ki jih mora obvladati za dobro uporabo teh funkcij. Uèenje takih stvari traja veliko èasa. Poleg tega potrebujejo posebno programsko opremo, ki je sestavljena iz posebnih stro¹kov. Zato je izbira pravega pohi¹tva odvisna od individualnih potreb podjetnika.