Enova chomikuj

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure - Učinkovit način za izboljšanje kakovosti sluha!

Programsko opremo Enova je izdelala skupina strokovnjakov. Najbolj¹i oblikovalci, programerji in preizku¹evalci so veè let delali brez prekinitve, da bi blago do popolnosti. Njihova popolnost pomeni tudi dolga leta tesnega soglasja s strankami, ki imajo 24-urno podporo sedem dni na teden. Vsaka stranka je obravnavana individualno. Lepo in tesno sodelovanje je omogoèilo razvoj programske opreme, da bi postala ¹e bolj dragocena in bolj praktièna, tako da ne bi bila enaka trgu IT.

Programi Enova Kadry in P³ace sta programska oprema, ki uèinkovito podpira upravljanje dobrih virov v katerem koli podjetju. Ukvarja se s podjetji, ki zaposlujejo od nekaj do veè tisoè zaposlenih. Ta program kartografira kompleksno organizacijsko strukturo podjetja z visoko usposobljenostjo in uèinkovitostjo. Programska oprema izpolnjuje vse zahteve poljske zakonodaje. Tako v zvezi z zapisi podatkov o osebju, izraèunom ZUS, davki, plaèami ali bolezninami. Programska oprema je namenjena ¹irokemu krogu prejemnikov. Uporabljajo jih lahko, med drugim, zaposleni v upravnem odboru, raèunovodski uradi, podjetja, ki opravljajo storitve na podroèju ¹tetja dela ali kadrovske evidence, pa tudi zaposleni v kadrovskem oddelku ali plaèilni listi.

Treba je zaupati podjetju z dolgoletnimi izku¹njami. Izberite programsko opremo Enova Kadry in plaèe za rast in bolje vodite na¹o blagovno znamko. Program zagotavlja pomoè na terenu za izbolj¹anje procesov upravljanja s èlove¹kimi viri, uèinkovitosti sistema, zmanj¹evanje tveganja napak, avtomatizacijo procesov, hitro in intuitivno uvedbo velikih informacij o zaposlenih. Programska oprema prihrani delo dela kadrovskega oddelka in podpira podru¾nico pri njenem stalnem delu. Program zagotavlja popolno skladnost z vsemi pravili in zakonskimi pogoji, ki delujejo na celotnem obmoèju na¹ega sveta.

Izberite programsko opremo podjetja Enova HR in Payroll ter predlagajte, da je IT osebje nedvoumno na razpolago 24 ur sedem dni v tednu. Ti vam bodo pomagali pri namestitvi, konfiguriranju in zagonu programske opreme, pripravili raèunalni¹ki sistem va¹ega podjetja za branje s programskim okoljem.