Blagajne ki registrirajo limit

Vsak od zavezancev, ki morajo evidentirati prodajo blaga in storitev z uporabo blagajne, dobro ve, koliko podrobnih pogojev glede velikosti nepremičnine mora izpolnjevati tudi servisiranje zadevnih naprav. Eden takšnih pogojev je temeljit periodični tehnični pregled blagajne. Torej od kod prihaja in v kakšnem obsegu ga je treba voditi? Kakšen je odnos med davčno blagajno in tehničnim pregledom? O tem na

Auresoil Sensi & Secure

Skupaj z Zakonom o DDV morajo biti blagajne predmet rednih tehničnih pregledov. Po tem datumu se to obdobje podaljša. Ta pregled opravi ustrezna služba. Pred 1. decembrom 2008 so bili tehnični pregledi blagajn premaknjeni na letni rok. V skladu s trenutno zavezujočimi zakonskimi predpisi bi morale biti blagajne tehnično pregledane vsaki dve leti po davčni fiskalnosti ali od zadnjega pregleda. Če uspe, če davčni zavezanec ne poda takšne izjave, postane zanj sankcija. Tu med drugim govorimo o naložitvi globe davčnemu zavezancu za davčni prekršek, ker stvar neobveščanja blagajne za redni pregled šteje za nepravilno vodenje knjige. Ta utemeljitev izhaja iz izdelka 61 § 3 Kazenskega zakonika.Se zdi dogodek, katerega odgovornost je opraviti takšen pregled? Seveda gledanje obdobja v trenutnem dejstvu gre za davkoplačevalce, ne pa na storitev. Lastnik blagajne novitus delio bi moral službo o takšni potrebi obvestiti na kombinirani datum pregleda. Po drugi strani pa blagajniški tehnik v skladu z 31. odst. 4 zakoni o blagajnah bi morali v sezoni 5 dni od obvestila o tehničnem pregledu blagajne opraviti obvezen tehnični pregled blagajne.Davčni zavezanec mora omeniti tudi, da neupoštevanje roka za obvezni pregled blagajne povzroči potrebo po vračilu popusta od stopnje njegovega nakupa. Takšne kazni veljajo zavezanci, ki v treh letih od začetka evidentiranja prodaje blaga / storitev niso pravočasno predložili blagajne za dobro tehnično storitev.Če povzamemo, velja opozoriti, da je uporabnik odgovoren za izpolnitev roka za pregled.