Blagajna blagajne

Kot veste, vedno pride do napak. Tudi v primeru blagajne. To se mi je zgodilo. Morala jo je zamenjati in ugotovila, da je bila izdelana v zelo redkih primerih, o katerih nisem imel pojma. Najprej - preprosto neuspeh, ki je spletna stran ne more popraviti ali neuspeh fiskalnega spomina. Nauèil sem se, da je to zelo redko. Torej si lahko preberete pred davènim uradom, nato pa si zamenjajte spomin. In kaj, èe ni dodatne obravnave?

Napravo je treba nato poslati proizvajalcu in opraviti laboratorijsko branje. Kdaj je nakazana zamenjava blagajne? No, ko je bil spomin poln. Vsak pomnilnik pa ima manj prostora. Skupaj fiskalne potrebe od velikosti dnevnih poroèil. Tudi tukaj, kot smo ¾e - smo prebrali pred davènim uradom, in potem - si zamenjamo spomin. Pri zamenjavi blagajne je treba spremeniti davèno ¹tevilko. Da ¾ivite na ta naèin, ko spremenite svoje podjetje. Trenutna ¹tevilka je zato, ker je trajno shranjena v pomnilniku. Tukaj jo morate prebrati tudi pred davènim uradom. Potrebno je izpolniti ustrezen dokument, oseba pa izpolni poroèilo iz take obravnave. In lahko kupimo spomin in ga zamenjamo samo ...? Konec koncev, ne! Tak¹no spremembo lahko sestavljajo in izvajajo samo storitve proizvajalca. Seveda, èe ste kupili denar v pravi trgovini - vsi se igrajo z njimi pogosto, ker je storitev. na ¾alosttak¹na izmenjava lahko traja celo nekaj dni. Po zamenjavi pomnilnika je treba napravo ponovno programirati. V tem primeru se mora registracija blagajne v davènem uradu ponovno opraviti. & Nbsp; Potrebno je veliko èasa, ki ga bomo zelo prihranili, èe bomo fiskalno blagajno vzeli na optimalnem mestu.Vse elektronske jedi so nezanesljive in niè ne vpliva na ta vpliv. Uèiti se moramo od zadnjega obstoja in odhoda. Prav tako se moramo zavedati trenutnega stanja, kaj bi se moralo zgoditi, èe pride do takega neuspeha. Najbolj èudovit pristop je, da lahko telefoniramo v sobo, kjer so kupili denar in vpra¹amo "kaj je naslednje"? Na sreèo nam bo vedno veè tak¹nih trgovin pomagalo skozi poljski problem prehoda.