Audi diagnostiena naprava

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je ¹e bolj zanimiva diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije vrhunskega optiènega sistema s specifièno koaksialno osvetlitvijo omogoèa temeljit pregled intimnih delov ¾enskih teles, izpostavljenih nevarnim boleznim. S kolposkopom lahko dose¾ete do 400x poveèavo slike.

Kolposkop in njegova uporaba

Kolposkop se uporablja za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom in ¹e vedno vagine in vulve v obliki odkrivanja sprememb, ki so bile sposobne informirati o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Poroèa se, da je natanènost diagnoze kolposkopa od 79 do skoraj 97%, v korelaciji z njenim modelom.

Kako deluje kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko je bolnik na ginekolo¹kem stolu. Na samem zaèetku pregleda zdravnik vzpostavi poseben spekter za bolnika, ki pomaga odkriti vaginalni del materniènega vratu. Po pritrditvi se v vagino za¾ene spekulum s prozornimi stenami, za katerim je pri veliki poveèavi vidna vaginalna stena in velikost materniènega vratu. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da snemate ¹tudijo in jo opazujete na profesionalnem zaslonu, ¹e vedno pi¹ete in natisnete za bolnika ter do konca priprave zdravstvene dokumentacije in postavite diagnozo.