200x mikroskop

Operacijski mikroskopi se uporabljajo za opravljanje nalog, ki zahtevajo izjemno natanènost na nizkem podroèju delovanja, zato so sedaj uporabili na podroèju oftalmologije, zobozdravstva, otolaringologije in nevrokirurgije. Operacijski mikroskop, torej ne le standardni dodatek k mikroskopskim testom, ki je namenjen le poveèavi slike, ampak tudi opremi, ki izbolj¹a stereoskopijo slike in globino polja. Med drugim se uporabljajo mikroskopi, ki delujejo v mikrokirurgiji, ki ima operativni naèin dajanja sredstev na veliko nizkih anatomskih struktur. Nekateri operativni mikroskopi, ki se uporabljajo v mikrokirur¹kih operacijah z vgrajeno kamero, omogoèajo tudi pravilno dokumentiranje obdelav.Sodobni kirur¹ki mikroskopi imajo zapleteno kontraverzno mehansko suspenzijo kirur¹ke optike, zadnjo generacijo in okra¹ena pa obstaja v koaksialni ksenonski osvetlitvi, samodejnem ostrenju, avtobalizaciji in varioskopu. Multum inovativnih re¹itev, ki se uporabljajo v novi generaciji operacijskih mikroskopov, zmanj¹uje tveganje napak pri nevarnih operacijah, ki varèujejo z zdravjem ali stanovanjem. Drugi operativni mikroskopi so avtomatizirani v vsoto, parametri njihovega delovanja pa se lahko sinhronizirajo z naèini delovanja operaterja, ki upravlja mikroskopsko napravo med nevrokirur¹kim postopkom. Danes znanstveniki ¹pekulirajo, da nam stalna rast v mikroskopiji omogoèa, da spro¾imo razvoj nanotehnologije, ki bo zagotovo na¹la ¹iroko uporabo v medicini prihodnosti.